article

Arddangosfa Gelf Agored Cymdeithas Atal Dweud Prydain 2018, Caerdydd

| 29.06.2018

Bydd ein cynhadledd genedlaethol yng Nghaerdydd yn cynnal Arddangosfa Gelf Agored gyntaf Cymdeithas Atal Dweud Prydain (BSA). Dolen i Nodiadau canllaw a gwybodaeth (pdf).

In English/ Fersiwn Saesneg

BSA Conference 2018Diweddariad: Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith celf bellach wedi mynd heibio.

Mae hwn yn arddangosfa heb broses dewis a dethol, sy'n rhad ac am ddim, sy'n agored i unrhyw oedolyn (dros 18) sydd wedi cofrestru i fynychu Cynhadledd Genedlaethol Cymdeithas Atal Dweud Prydain 2018 yng Nghaerdydd, o 29 Awst i 2 Medi.

Bydd pob darn o waith celf a gyflwynir yn ymwneud yn uniongyrchol ag unrhyw agwedd ar atal dweud. Cynhelir yr arddangosfa am ddau ddiwrnod ar 1 a 2 Medi a bydd gwobr dewis y bobl yn cael ei dyfarnu. Bydd pob darn o waith celf a gyflwynir hefyd yn cael ei arddangos ar wefan Cymdeithas Atal Dweud Prydain (yn unol â disgresiwn y gwefeistr).

Bydd yr arddangosfa hon yn gyfle gwych ar gyfer artistiaid newydd neu sefydledig a bydd o ddiddordeb i bawb sy'n mynychu cynhadledd Cymdeithas Atal Dweud Prydain.

'Faces'Ochr yn ochr â'r Arddangosfa Celf Agored, bydd gwaith celf yn cael ei arddangos gan ddau aelod o Gymdeithas Atal Dweud Prydain, Rory Sheridan a Wendy Ronaldson.

Darllenwch Cynhadledd Genedlaethol Cymdeithas Atal Dweud Prydain 2018: Nodiadau canllaw a gwybodaeth (pdf).